Kaple Nejsvětější Trojice

DĚTI RODIČE

PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

BISKUP JOSEF NUZÍK


Jak jste se naučil modlit, ptal se kdosi kněze. Odpověděl: Jako malý jsem viděl svou maminku. Mnoho gest a reakcí učí maminka v prvních letech své dítě. Kéž by mezi ně patřilo znamení kříže, srozumitelná modlitba a prostor pro tyto duchovní projevy v běhu dní. Tato činnost je zasévání pro budování vztahu k Bohu.


Jako ženu a muže je stvořil