Dřevěný kostel sv. Jana Křtitele

Děkanát: Hranice
Farnost: Potštát Místo: Lipná

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Evangelní rady

Zachovávání evangelijních rad pomáhá více se otevřít působení Boha a osvobodit se od překážek, které by mohly odvádět od dokonalé lásky a duchovní svobody. Láska Boží povzbuzuje poustevníka, aby přizpůsobil celý svůj život tomu, co vyžaduje evangelium, a ještě více samotnému Pánu Ježíši, vzoru čistoty, chudoby a poslušnosti.

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)