Kaple Nejsvětější Trojice

Děkanát: Hranice
Farnost: Potštát Místo: Boňkov

DĚTI RODIČE PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

Blízko kapličky na Boňkově je zřícenina hradu Puchart. Rytířský hrad Puchart se vždy těšil dobré pověsti až do doby, kdy se jeho pánem stal loupeživý rytíř Ruprecht Puchart z Puchartu. Ten byl v kraji proslulý pro svou krutost a každému naháněl hrůzu. Loupil, vraždil a jinak sužoval obyvatele Hranicka. Ruprecht často hodoval se svými kumpány v hranických hospodách. V jedné z nich také spatřil a zamiloval si Hedviku, dceru bohabojného měšťana Vojtka. Ta jeho lásku neopětovala, a proto se Ruprecht rozhodl zavraždit ji i jejího otce. Ruprechtovu důvěru si však získal pacholek Jurka, který Vojtkovi sloužil a Hedviku tajně miloval. Mladý tovaryš vymyslel plán a lstí nalákal zlovolného Pucharta i s jeho kumpány do sklepa domu svého pána, kde spolu s Hedvikou každému z lotrů sťali hlavu. Na památku tohoto hrdinského činu nechal vytesat z kamene Puchartovu hlavu, kterou poté zazdil na pravou stranu oblouku v podloubí jednoho z městských domů, který si vysloužil svou odvahou spolu s Hedvičinou rukou.