Kaple Chladná studna

Děkanát: Vizovice
Farnost: Vizovice Místo: Vizovice

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Práce

Shodně s napomínáním sv. Pavla si poustevník uvědomuje svoji povinnost živit se vlastní prací. Vykonávaná práce nesmí závažným způsobem omezovat vnitřní svobodu a překážet samotě, modlitbě a rozjímání.

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)