Kaple sv. Jana Křtitele

Děkanát: Vizovice Farnost: Lukov Místo: Lukov

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

Ahoj děti

Je dobře, že jste tady.

Podívejte se na odkaz pod tlačítkem.

 

Tip na zábavu

 


 

POUŠTNÍ OTCOVÉ NÁS PROVÁZEJÍ

Modlitba

P. Václav Fojtík

V Lukášově evangeliu máme zachycenu modlitbu Panny Marie. Je to chvalozpěv, který věnuje Bohu, aby ho velebila za jeho moc a milosrdenství. Pohleďme dnes na pouštní otce při modlitbě, jakými způsoby oni chválili Boha a jak byli v modlitbě vytrvalí.
O abba Arseniovi se říkalo, že když svítalo na neděli, on stál na hoře a vycházející slunce bylo za ním. Modlitbu pak přerušil, až mu slunce začalo svítit do tváře.

 


 

VLČÍ DOUPĚ – Proč musím chodit každou neděli do kostela?