Kostel sv. Vavřince

DĚTI RODIČE

PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

Na začátku nejstarší historie farnosti sv. Vavřince je nově založený cisterciácký klášter (1261), nazývaný po svém zakladeli Smilheim. Klášter vybudoval majitel panství spolu s manželkou Bohuvlastou a věnoval mu rozsáhlý pozemkový majetek. K založení kláštera se váže pověst: Kdysi jel pan Smil koňmo, zadumán v teskných myšlenkách nad svým bezdětným manželstvím, až k místu, kde později byl klášter. Tam uviděl šípkový keř s růží nevídané krásy. Utrhnuv růži, schoval ji brašny, aby ji dovezl své choti. Ale když přijel zpět na hrad brumovský, růže v brašně nebylo. Druhého dne vypravil se znovu koňmo a našel růži na keři, kde ji den předtím utrhl. To pokládali on i choť jeho za pokyn Boží a založili na místě, kde byl šípkový keř, kostel a klášter, který byl odevzdán řádu cisterciáckému a nazván Rosa Mariae – růží Mariinou.
Založením kláštera a kostela se Vizovice staly významným hopodářským i kulturním střediskem. Věž současného kostela pochází z roku 1495 a měří 36m. Loď kostela byla znovuvystavěna v letech 1793 – 1795. Slavnostně byl kostel posvěcen v roce 1802.