Kostel sv. Vavřince

Děkanát: Vizovice
Farnost: Vizovice Místo: Vizovice

DĚTI RODIČE PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

Na začátku nejstarší historie farnosti sv. Vavřince je nově založený cisterciácký klášter (1261), nazývaný po svém zakladeli Smilheim. Klášter vybudoval majitel panství spolu s manželkou Bohuvlastou a věnoval mu rozsáhlý pozemkový majetek. K založení kláštera se váže pověst: Kdysi jel pan Smil koňmo, zadumán v teskných myšlenkách nad svým bezdětným manželstvím, až k místu, kde později byl klášter. Tam uviděl šípkový keř s růží nevídané krásy. Utrhnuv růži, schoval ji brašny, aby ji dovezl své choti. Ale když přijel zpět na hrad brumovský, růže v brašně nebylo. Druhého dne vypravil se znovu koňmo a našel růži na keři, kde ji den předtím utrhl. To pokládali on i choť jeho za pokyn Boží a založili na místě, kde byl šípkový keř, kostel a klášter, který byl odevzdán řádu cisterciáckému a nazván Rosa Mariae – růží Mariinou.
Založením kláštera a kostela se Vizovice staly významným hopodářským i kulturním střediskem. Věž současného kostela pochází z roku 1495 a měří 36m. Loď kostela byla znovuvystavěna v letech 1793 – 1795. Slavnostně byl kostel posvěcen v roce 1802.