Kostel Panny Marie Karmelské

Děkanát: Vsetín
Farnost: Nový Hrozenkov Místo: Karolinka

DĚTI RODIČE PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

Stavba kostela v Karolince byla zahájena v roce 1994. Do té doby zde nestála ani kaplička. V roce 1996 se stavby ujímá Mons. Dr. Jaroslav Studený. Do jednoho roku je kostel s Boží pomocí dostavěn a 12. 7. 1997 vysvěcen arcibiskupem olomouckým Mons Janem Graubnerem.
Kostel má čtvercovitý půdorys, 20 m x 20 m, vysoký je 16 m. Přilehlá věž měří 30 m a jsou v ní tři zvony – Štěpán, Václav a Mořic.
V roce 2016 prochází kostel renovací. Je vystavěna nová stěna pro mozaiku, rozšířeno kněžiště, nový oltář, ambon, svatostánek, místnost pro děti, liturgický nábytek a další…
P. Marek Poláčik, SVD byl 9 let správce této farnosti a léta přemýšlel čím by kostel zvelebil, zútulnil, dal mu jiskru. Byly nejrůznější návrhy, které ovšem neprošly.
Až mu Bůh přes představené poslal na pastorační praxi, toho času seminaristu, verbistu Juraje Baganyho, který se mimo jiné zabýval o tvorbu mozaiek. Pod jeho vedením vznikla mozaika o rozloze shruba 100 m² s názvem Bůh, dárce každého dobra. Mozaiku posvětil opět arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner.
Zajímavostí je, že mozaiku netvořili odborníci, ale místní věřící. Obyčejní lidé s dobrým srdcem. Kamínek po kamínku.
Jednotlivé postavy se skládaly na stolech v dílně v Novém Hrozenkově ve farním dvoře. Kameny se nejdříve rozsekaly na malé kousky a z těch se skládal obraz. Pojivem je dvousložkové lepidlo připomínající maltu. V dílně se skládalo asi pět měsíců. Takto připravené postavy spolu s pozadím byly na zdi za 10 dnů.
Na mozaice vidíte výjevy ze života Panny Marie – P. Maria pod křížem, Zvěstování a Svatá rodina. Celou hlavní stěnu doplňují archandělé Michael (vpravo) a Rafael (Gabriel je u zvěstování).
Byli zvoleni proto, že jsou to patroni Společnosti Božího Slova, jejiž kněží správcují farnost, ale také proto, že se věřící po každé mši svaté modlí tu známou modlitbu k Archandělu Michaelovi:

Svatý Michaeli, archanděli, opatruj nás v boji;
proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám ochranou.
Přikážiš jemu Bůh, pokorně prosíme,
a ty, kníže vojska nebeského, uvrhni satana a jiné duchy zlé,
kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
božskou mocí do propasti pekelné.
Amen.