Kaple sv. Huberta

Děkanát: Vsetín
Farnost: Francova Lhota Místo: Valašská Senice

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Poustevna

Poustevník obývá poustevnu oddělenou od jiných a vychází z ní pouze za účelem práce a pro naplnění vlastních duchovních a materiálních potřeb. Kvůli zachování soustředěnosti nenavštěvuje jiné poustevny mimo případ opodstatněné nutnosti.

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)