Křížová cesta na Střelenském vrchu

DĚTI RODIČE

PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

Křížová cesta na Střelenském vrchu je zatím jedinou stále stojící křížovou cestou v děkanátu Vsetín. Střelenský vrch je turistické rozcestí na modré a červené turistické značce nad obcí Střelná. Také tudy vede naučná stezka Javornícký hřeben. Rozcestník není na vrcholu. Vrch je zalesněný a neposkytuje výhledy. Nad Střelnou však čeká překvapení i s výhledy. Proto svou pouť neukončujte posledním zastavením, ale jděte ještě o kousek dál.

Po těchto kopcích se procházel i kardinál Štěpán Trochta (1905 – 1974). Narodil se 26. března 1905 ve Francově Lhotě (okr. Vsetín) v rodině zemědělce. Měl dva mladší sourozence a velmi brzy přišel o otce. Vychodil obecnou školu v rodné vsi a v letech 1917–1921 studoval na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Z rodinných důvodů byl nucen studia přerušit. I přes nepřízeň osudu se však rozhodl ve studiu pokračovat s cílem stát se knězem. Na podzim 1923 odjel do Foglizzo nedaleko Turína, kde absolvoval přípravku, následně vstoupil do noviciátu salesiánského řádu a 24. září 1925 složil řeholní sliby. Stal se tak jedním z prvních českých salesiánů a patří mezi zakladatele českého salesiánského díla. V Turíně také pokračoval ve středoškolském studiu. V letech 1927–1928 se přechodně vrátil do ČSR a pomáhal vybudovat salesiánské gymnázium ve Fryštáku na Moravě. Od podzimu 1928 studoval teologii na Papežské teologické fakultě v Turíně, kde 20. června 1932 získal doktorát teologie. Krátce nato, 3. července téhož roku, přijal kněžské svěcení. V době od 1. října 1932 do konce března 1933 vykonával vojenskou službu v československé armádě. Po jejím skončení byl jmenován důstojníkem duchovní služby v záloze. V září 1938 se účastnil mobilizace v hodnosti poručíka. Krátce působil jako vychovatel mladých salesiánů ve Fryštáku, ale zanedlouho byl pověřen dohledem nad vybudováním salesiánského kostela Na Hlubině v Moravské Ostravě. Po jeho dokončení v roce 1934 dostal nový úkol, kterým bylo vybudování salesiánského centra v Praze-Kobylisích, které potom vedl. Práce s mládeží jej přivedla k angažovanosti v katolickém skautském hnutí.