Křížová cesta na Střelenském vrchu

DĚTI RODIČE

PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

BISKUP JOSEF NUZÍK


Je toho hodně, čemu mají rodiče učit své děti, ale není to žádná teorie, všechno vychází ze života kolem nás. Tak je tomu také s nemocí, je přítomná kolem nás a dává nám příležitost, abychom ji správně vnímali. Děje se to tím, že učíme děti projevovat citlivou blízkost v době nemoci modlitbou, návštěvou a starostlivou péčí.


Závislosti, nemoci, neřesti a touha po Bohu