Hřbitovní kostel Panny Marie

DĚTI RODIČE

PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

BISKUP JOSEF NUZÍK


Nesnadnou etapou ve škole života je učit se vyrovnávat se smrtí svých nejbližších, je to zkouška, kterou však nejde přeskočit. Vždy ji budeme vnímat jako ztrátu, jako tu, která se dotýká našich citů, neumíme ji vysvětlit, nese otázky mnohokrát mířící k Bohu: Proč? I touto bolestnou zkušeností nám pomáhá Bůh projít v naději na život věčný.


ROZESMĚJEME VÁS?

Hyperaktivní dítě jde spát, nemůže usnout, tak počítá ovečky: „Jedna ovečka, druhá ovečka, třetí slepice, koza, kráva, kůň, strýček Donald farmu měl, hééééj makaréna!“