Hřbitovní kostel Panny Marie

Děkanát: Vyškov
Farnost: Vyškov Místo: Vyškov

DĚTI RODIČE PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

Historie kostela je spjatá s poddanstvím města Vyškova olomouckému biskupství. Výstavba kostela spolu s kapucínským konventem byla hrazena z prostředků Františka kardinála Ditrichštejna a trvala od r. 1617 do r. 1624. V době okupace Švédy byl kostel pravděpodobně značně poškozen.
V první polovině 18. století začaly být budovy konventu zastaralé a stísněné, nákladem olomouckého biskupa biskupa Wolfganga kardinála Schrattenbacha se přikročilo k jejich důkladné přestavbě, či spíše novostavbě. Během josefínských reforem byl klášter kapucínů roku 1787 zrušen. Konventní budovy se nadále využívaly jako sklad soli, z klášterního kostela se stal kostel veřejný. Roku 1789 byl v bývalé klášterní zahradě zřízen nový městský hřbitov, dále rozšířený v roce 1857 o plochu bývalých konventních budov, které byly tehdy zbořeny.
U hlavního oltáře se nacházela dvojitá oratoř, na kruchtě byly varhany. Veškeré heraldické znaky jsou patrny na vstupním portále, kde je umístěn jak znak kardinála Ditrichštejna, tak znak biskupa Schrattenbacha. Nad erby v profilovaném rámu byl proveden freskový obraz světa. Nad tímto obrazem je kruhové okno.