Hřbitovní kostel Panny Marie

Děkanát: Vyškov
Farnost: Vyškov Místo: Vyškov

DĚTI RODIČE PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

BISKUP JOSEF NUZÍK

Nesnadnou etapou ve škole života je učit se vyrovnávat se smrtí svých nejbližších, je to zkouška, kterou však nejde přeskočit. Vždy ji budeme vnímat jako ztrátu, jako tu, která se dotýká našich citů, neumíme ji vysvětlit, nese otázky mnohokrát mířící k Bohu: Proč? I touto bolestnou zkušeností nám pomáhá Bůh projít v naději na život věčný.


ROZESMĚJEME VÁS?

Hyperaktivní dítě jde spát, nemůže usnout, tak počítá ovečky: „Jedna ovečka, druhá ovečka, třetí slepice, koza, kráva, kůň, strýček Donald farmu měl, hééééj makaréna!“