Kostel sv. Michaela

Děkanát: Vyškov
Farnost: Švábenice Místo: Švábenice

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

O POUSTEVNICTVÍ

P. Miroslav Jáně

Jestliže úkolem poustevníka (podle katechismové definice) je oslavovat Boha a podílet se skrze život v samotě, pokání a vytrvalou modlitbu na spáse světa, pak se jedná o zástupnictví, které by mělo být motivováno výhradně láskou. Přitom by si však měl stále uvědomovat svou nehodnost a neschopnost dostát tak velkému úkolu. To ho pak vede k pokoře a bezvýhradnému spolehnutí se jen na Boha samotného.

 


ZAJÍMAVOSTI

Ukázka z knihy Moudrost pouštních otců. S laskavým svolením nakladatelství Doron.