Kaple sv. Cyrila a Metoděje

DĚTI RODIČE

PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

Kaple svatého Cyrila a Metoděje v Hamiltonech, místní části Vyškova, je římskokatolická kaple ve farnosti Vyškov -Dědice. Podle místní tradice u pramene Strachotínka kázali sv. Cyril a Metoděj, a proto zde byl v roce 1871 posvěcen základní kámen a v roce 1876 dostavěna pseudogotická kaple. Na sklonku 19. století se u ní konávaly tábory lidu, na nichž často vystupoval i Antonín Cyril Stojan. Kaple je vysoká 17 m, dlouhá 10 m a široká 7 m.
Pověst praví, že bratři ze Soluně šli jednoho dne, když bylo horko, moravským krajem, a došli na toto místo. Zde je očekávala spousta místních obyvatel a lidí, kteří přišli z okolí. Cyril (Crhota, Konstantin) vylezl na balvan a povídal shromáždění o tom, co je účelem jeho příchodu a příchodu jeho bratra Metoděje (Strachota), o tom, co je to zákon lásky, o pravém Bohu, o plnění jeho příkazů, a o bratrství všech lidí. Bylo opravdu hodně horko, když tu kazatel náhle klesl do rukou nejbližších posluchačů. Metoděj udeřil patou do skály, čímž vyvolal proud studené vody, jíž omdlelého Cyrila vzkřísil. Takto tehdy vznikla studánka, která byla podle svého původce Strachoty pojmenována Strachotínka (Strachotinka).