Kostel sv. Mikuláše

DĚTI RODIČE

PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

Kostel sv. Mikuláše je jednolodní empírový kostel z let 1804 – 1805. Původní byl postaven v gotickém slohu s klenutým presbytářem a dřevěnou věží, která stála poblíž hlavní budovy. Roku 1803 byl kostel od základu přestavěn, hlavní oltář byl situován k jihu (dřívější byl obrácen k východu), hlavní vchod k severu. Ve zprávě o přestavbě kostela se píše o tom, že starý kostel byl postaven asi před 300 lety. Ve věži byly nalezeny záznamy z let 1606 a 1652. Náhrobní kámen s českým nápisem Žofie Borynské z Roztropic a na Nechvalíně, která zemřela v červnu r. 1589. Šlo o svobodnou dceru tehdejšího majitele Templu Filipa st. Borynského, hejtmana na Kroměříži. Kostel vlastní ciborium z r. 1684, na němž bylo jméno tehdejšího faráře Jiřičky a dědičného rychtáře Václava Sappera, a pozlacený kalich z r. 1695. Kostel měl zvon s českým nápisem z r. 1572 ulitý Janem Kovářem z Letovic a druhý pak menší. Roku 1856 udeřil blesk do věže, zapálil ji a tento zvon se roztavil. Obrazy obou bočních oltářů vytvořil olomoucký malíř Josef Biltz. V 16. století se v maletínském lomě začíná se s těžbou pískovce. Tento kámen se proslavil po celé severní Moravě a sloužil k vybudování řady okolních barokních i slohově pozdějších církevních a světských staveb. Ty nejznámější najdeme především v biskupské Olomouci a tímto kamenem se pyšní i zrestaurovaný hrad Bouzov.