Kaple sv. Martina

Děkanát: Zábřeh
Farnost: Zábřeh Místo: Lupěné

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Poustevna

Součástí poustevny je kaple, kterou poustevník udržuje v čistotě a pořádku. Bez souhlasu spirituála zde nesmí nic měnit ani konat nad rámec liturgického užívání. Jestliže se v kapli se souhlasem místního ordináře uchovává eucharistie, poustevník se stará, aby zde byla alespoň dvakrát v měsíci sloužena mše svatá.

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)