Boží muka sv. Prokopa

Děkanát: Zábřeh
Farnost: Zábřeh Místo: Zábřeh

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Hosté poustevníka

Pokud je v areálu poustevny dům pro hosty, může poustevník přijmout hosta k ubytování. Nikoliv však skupinu hostů, pouze jednotlivce. Doba návštěvy hosta by neměla přesáhnout dobu jednoho týdne mimo případ vážných zájemců o poustevnický život.

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)