Poutní místo Kaménka

Děkanát: Zlín
Farnost: Malenovice Místo: Malenovice

DĚTI RODIČE PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

Oblíbené poutní a výletní místo, které je hojně navštěvováno poutníky a turisty nejen z okolí, ale i ze vzdálených míst, se nachází v lese 7km jihozápadně od Zlína. Velmi oblíbená je voda ze zdejšího pramene. Studánka nadkrytá kamennou klenbou má v malenovickém okolí pověst léčivé vody. Nad studánkou je příkrý svah, v němž je skalní jeskyně se sochou Panny Marie Lurdské.

K místu se váže mnoho pověstí:
Cyril a Metoděj zde kázali a křtili, lidé začali pozorovat, že upřímná modlitba a omytí pramenitou vodou dodává duševní i tělesné osvěžení. Pomoc zde hledaly maminky malých nemocných dětí, které s vděčností za vyslyšení zavěšovaly dětské košíky.
V roce 1854 zde postavil lesní kapli Josef Buksa ze Šelešovic jako poděkování za uzdravení své slepoty. V kapli byl umístěn obrázek Panny Marie Provodovské.
V roce 1902 byla nad pramenem postavena kameninová socha Panny Marie Lurdské, později přemístěna do výklenku skály. Postupně přibývalo poutnických průvodů s hudbou a kněžími ze Slovácka, Valašska i z Hané. V roce 1933 byl vypracován projekt větší kaple. Realizace stavby se však neuskutečnila.
Padesátá léta 20. století přinesla další potíže, poutní průvody nebyly povoleny. Jedině blízká farnost Lhota u Malenovic zde mohla chodit každý rok s hudbou, protože průvod lesem nenarušoval dopravu ani nedráždil „uvědomělé obyvatele“ nového malenovického sídliště. Společná pouť se přesunula na první zářijovou neděli. Její kontinuita nebyla nikdy přerušena, konala se vždy a za každého počasí za velké účasti poutníků. Stáří kapličky a zvláště ničivé zásahy vandalů vykonaly své dílo a začalo hrozit její zřícení. Namísto generální opravy přičiněním tehdejšího duchovního správce v Malenovicích P. Vojtěcha Krále a především nesmírně odvážnou obětavostí farníků ze Lhoty u Malenovic byla v roce 1963 k nelibosti státní správy ve dvou dnech postavena kaple nová. V této době byla upravena i lurdská jeskyňka a okolí pramene.
První zmínka o Malenovicích je z roku 1321. Malenovice byly střediskem rozsáhlého panství. Na místě středověkého kostela je postaven farní kostel sv. Mikuláše z roku 1845. V gotickém hradu (1360), který prošel několika přestavbami je dnes expozice Muzea jihovýchodní Moravy Zlín. V nedaleké obci Tečovice se nachází gotický klenot – filiální kostel sv. Jakuba Většího ze 13. století.