Poutní místo Kaménka

Děkanát: Zlín
Farnost: Malenovice Místo: Malenovice

DĚTI RODIČE PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

BISKUP JOSEF NUZÍK

Mezi velké a někdy přehlížené hodnoty našeho života patří čas, s nímž denně hospodaříme, ale ne vždy s ním nakládáme zodpovědně. Ke všem potřebám, na co bychom měli mít čas, musí stát v popředí moje rodina. I když rodina potřebuje můj čas, a hodně času, tento čas věnovaný rodině, však nechybí, ale podivuhodně se rozmnožuje.


Spiritualita manželství a rodiny