Piaristický klášter

DĚTI RODIČE

PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

BISKUP JOSEF NUZÍK


Práci věnujeme spoustu času svého života, a proto je důležité se umět na ni správně a s jistým nadhledem podívat. Je to činnost, kterou spolupracujeme na stvořitelském Božím díle, kterou se nejen realizujeme a rozvíjíme, ale také od ní odpočíváme. Vděčný pohled na naši práci v nás uchovává spokojenost a oživuje naše všední dny.


Rodina ve světle Slova Božího