Svatá voda

Děkanát: Konice
Farnost: Brodek u Konice Místo: Suchdol – Jednov

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

O POUSTEVNICTVÍ

P. Miroslav Jáně

Během prvních staletí církve se objevují i nové formy askeze (stylité -zvláště v Sýrii, rekluzové, poutníci bez trvalého místa k přebývání – boskoi, aletaké potulní gyrovagové a další. Též mnozí církevní Otcové prožili alespoň část svého života na poušti.

 


ZAJÍMAVOSTI

Ukázka z knihy Moudrost pouštních otců. S laskavým svolením nakladatelství Doron.