Křížová cesta Hostišová

DĚTI RODIČE

PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

26. 9. 2009 byla nad obcí Hostišová slavnostně otevřena Křížová cesta. Tvoří ji čtrnáct dřevěných sloupků s vrcholovou kapličkou pro pašijový obrázek. U posledního zastavení je vztyčen dřevěný kříž. Autorem myšlenky je místní rodák pan Oldřich Vojáček. Ten vytvořil dřevěné kapličky, ve kterých byly umístěny rozměrné keramické kachle s motivy Křížové cesty od otrokovického výtvarníka Emila Slámy s verši pražské básnířky Jarmily Kuřitkové Moosové, nazvanými Mystérium kříže. Dubové dřevo na upevňovací sloupky věnovala obec Hostišová.