Křížová cesta Hostišová

Děkanát: Zlín
Farnost: Mysločovice Místo: Hostišová

DĚTI RODIČE PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

BISKUP JOSEF NUZÍK

S životem v rodině je spojen i slib vůči dětem – postarat se o jejich budoucnost. Jako první si hlavně muž uvědomuje povinnost zabezpečit rodinu a děti. Jsou zde však ještě přednější sliby, které se dají vyjádřit slovy: přijetí a péče, blízkost a pozornost, důvěra, naděje a láska. Že máme v této rovině všichni co zlepšovat?


Drogy v domě