Studánka U Františka

Děkanát: Konice Farnost: Ptení Místo: Ptení

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

Ahoj děti

Je dobře, že jste tady.

Podívejte se na odkaz pod tlačítkem.

 

Tip na zábavu

 


 

POUŠTNÍ OTCOVÉ NÁS PROVÁZEJÍ

Jasnozřiví

P. Václav Fojtík

Abba Makarios procházel kolem cely jednoho bratra. Viděl přede dveřmi množství démonů, kteří tančili a radovali se. Makarios tedy vešel do cely onoho bratra a poznal, že je v modlitbě nedbalý. Nechtěl mu to říci přímo ani nechtěl mluvit o zjevení, které měl přede dveřmi, tak mu říká: „Bratře, mám trápení, protože jsem nedbalý, prosím pomodli se za mne jednu modlitbu.“ Když abba Makarios odešel, bratr si řekl, že to tak nejde, „nemohu se přece modlit za svatého muže a za sebe nikoliv“. V noci se tedy kromě modlitby za Makaria pomodlil i za sebe. Po týdnu šel abba Makarios opět kolem cely toho nedbalého bratra a všiml si, že démoni jsou jacísi zachmuření. Pochopil, že se bratr začal lepšit. Opět vešel do jeho cely a tam jej povzbudil, aby přidal ještě jednu modlitbu. Bratr mu to přislíbil a opět připojil také o jednu modlitbu navíc i za sebe. Celé se to tak opakovalo ještě jednou, až nakonec abba Makarios bratra povzbudil, aby se modlil ustavičně. Když tak svého bratra získal pro modlitbu, démony již nespatřil.

 


 

VLČÍ DOUPĚ – V jeho týmu