Kaple sv. Libora

DĚTI RODIČE

PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

BISKUP JOSEF NUZÍK


Bylo období, kdy se zapomnělo na zdravý vztah k přírodě, a různá ekologická hnutí ho musí vracet do hry. Cosi podobného je i s rolí otce v rodině. Více se soustředilo na materiální zabezpečení a možnosti vzdělání. Dnes se ukazuje, že bez toho, co buduje v dítěti otec, se dítě nerozvíjí osobnostně cele a zdravě.


ROZESMĚJEME VÁS?

„Tati, kde jsou Alpy?“ ptá se chlapec otce, který visí očima na televizi. „Zeptej se mámy, pořád něco uklízí…“