Kaple sv. Libora

Děkanát: Konice
Farnost: Konice Místo: Ladín

DĚTI RODIČE PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

Svatý Libor byl zvolen kolem roku 348 biskupem v Le Mans ve Francii. Byl bdělým a horlivým pastýřem své diecéze, pokračoval ve svém vzdělávání a čerpal posilu z příkladů svatých, o nichž četl. Nikdy nechtěl zůstat v nečinnosti. Mnoho se modlil a rozjímal z Bible, často navštěvoval obce své diecéze, všude nadšeně kázal a snažil se o povznesení náboženského života lidu. Protože byl skromný a plný lásky, své příjmy využíval ve prospěch chudých i na stavbu chrámů. Dával stavět kostely, pomáhal nemocným a je uváděno, že i zázračně uzdravoval.
Jako biskup působil asi 49 let. Jeho důvěrným přítelem byl světec a biskup sv. Martin Tourský, který ho v poslední nemoci navštívil a připravil na cestu do věčnosti. V jeho náruči prý také zemřel. Někde se udává rok 397, ale mohlo to být i dřív.
Vypráví se o něm, že měl schopnost uzdravovat. Je uctíván jako patron nemocných, a proto se k němu dodnes modlí lidé, aby jim pomohl proti onemocnění žlučovými kameny, proti ledvinové kolice a horečce.