Studánka U Františka

Děkanát: Konice
Farnost: Ptení Místo: Ptení

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Čistota

Dokonalá zdrženlivost není nikdy výsledkem samotných lidských sil, ale je darem od Pána. Je udílena lidem pokorným, avšak ani ti ji nemohou zachovat bez obezřetnosti a hlídání smyslů. Odpoutání od světa, naplnění dne modlitbou a prací, potřebným odpočinkem a vhodným zotavením v tom poustevníkovi velmi pomáhají.

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)