Svatá voda

Děkanát: Konice
Farnost: Cholina Místo: Cholina

DĚTI RODIČE PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

Pravděpodobně v roce 1838 byla v krásném lesním zákoutí za Cholinským Dvorkem upravena krytá studánka nazvaná „Svatá voda“. Je od Choliny vzdálena asi 2 km. Na stromech okolo pramene jsou pověšeny svaté obrázky, je zde umístěno modlitební klekátko a dvě lavice se stolkem, sloužící výletníkům k odpočinku. Toto místo prošlo kompletní obnovou v roce 2016. Traduje se, že zde našlo uzdravení mnoho lidí. Cestou ke studánce, za Cholinským Dvorkem (putujeme-li z Choliny), najdeme další zajímavost – ve stylizované jeskyni je umístěna socha Panny Marie Lurdské.