Socha Panny Marie Lurdské

Děkanát: Konice
Farnost: Cholina Místo: Cholina

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Čistota

Poustevník se chová s náležitou rozvážností a úctou ve vztahu k jiným, aby se vyhnul všemu nebezpečí s ohledem na čistotu, ale také každé příležitosti, která může vyvolat pohoršení nebo jen údiv bližních. Právem se od něho očekává, že je to osoba upřímná a zdrženlivá.

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)