Kostel sv. Máří Magdalény

Děkanát: Konice
Farnost: Senice na Hané Místo: Senice na Hané

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

PRAVIDLA POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA

Chudoba

Poustevník se snaží zachovat vždy a ve všem chudobu. Z lásky ke svaté chudobě se nejen spokojí s největší prostotou věcí, ale také vykořeňuje ze srdce všechny touhy po vlastnění a přilnutí k věcem, které mu slouží. Podle apoštolského učení usiluje být na tomto světě, jako by nebyl, a užívat věcí tohoto světa, jako by je neužíval.

ze Stanov poustevnického života v brněnské diecézi 2008 (biskup Vojtěch Cikrle)