Poutní místo Křéby

DĚTI RODIČE

PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

Historie tohoto místa je velmi stará. Lidé se zde usídlili již v době bronzové, kdy na vrcholu Křébů stávalo poměrně rozsáhlé opevněné hradiště, které bylo významným centrem zdejšího kraje a to nejen správním, obchodním, ale i kultovním. O významu hradiště nám vypovídají archeologické nálezy uložené v několika muzeích. Po temeni Křébů vedla od pradávna také tzv. Hradská cesta, po které putovali poutníci z jihu přes Chřiby dále na Hanou. V místě, kde byla v 18. století postavena poutní kaple, se nacházela křižovatka několika cest a od nepaměti zde stával zájezdní hostinec na starých mapách označovaný jako Wirths haus Krzeber. Zde v roce 1715 postavil baron František Ferdinand Sak, svobodný pán z Bohuňovic a majitel morkovského panství, kapli jako dík za to, že se svou rodinou přežil mor. Nad oltářem visel obraz Panny Marie vyšitý na hedvábí. Poutní místo bylo v době osvícenství na konci 18. století zrušeno, kaple zbořena, obraz přesunut do kostela a roku 2008 znovu obnoveno.