Poutní místo Křéby

DĚTI RODIČE

PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

BISKUP JOSEF NUZÍK


Mezi velká ocenění životní cesty dítěte ze strany otce patří věta: Jsem na tebe hrdý! Nemá to být jen proto, že dítě odráží životní postoje svého táty. Ale když vidíme, že syn nebo dcera ve své situaci hledá cestu, která se rodí za pomoci Boží moudrosti a té nejlepší lidské zkušenosti.


Povolání rodiny